TRAZADOS BÁSICOS

MEDIATRIZ

CIRCUNFERENCIA QUE PASA POR TRES PUNTOS

SUMA DE SEGMENTOS

RESTA DE SEGMENTOS

MULTIPLICAR UN SEGMENTO N VECES

BISECTRIZ

SUMA DE ÁNGULOS

RESTA DE ÁNGULOS